Vásárlási feltételek (ÁSzF)

ozoneplus.eu webáruház

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Global 3D Mérnöki Tanácsadó Kft.

Hatályos: 2020. május 1-től

 

Tartalom:

 1. A Global 3D Mérnöki Tanácsadó Kft. Adatai
 2. Preambulum
 3. Kiemelt rendelkezések
 4. Webáruház látogatás
 5. Fiók regisztráció
 6. Adás-vételi Szerződés létrejöttének folyamata
 7. Szerződés teljesítése
 8. Kedvezmények
 9. Közreműködők
 10. Kellékszavatosság
 11. Termékszavatosság
 12. Elállás
 13. Ügyfélszolgálat
 14. Jogérvényesítési lehetőségek
  1. Panaszkezelés
  2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
 15. Szerzői jogi feltételek
 16. Technikai feltételek
 17. Ászf hatálya
 18. Záró rendelkezések
 19. Melléklet – Elállási nyilatkozatminta

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Global 3D Mérnöki Tanácsadó Kft., az ozoneplus termékek kizárólagos forgalmazója és az ozoneplus.eu oldalon keresztül elérhető webáruház vásárlói között, mint távollévők között létrejövő termék adás-vételi szerződések általános feltételeit határozza meg, különös tekintettel a fogyasztói szerződésekre.

 

1. A Global 3D Mérnöki Tanácsadó Kft. adatai

Név: Global 3D Mérnöki Tanácsadó Kft.

Székhely és levelezési cím: 1188 Budapest, Gyöngyvirágos u. 24.

Telefonszám: +36 30 889 7000

Email cím: 

Cégjegyzékszám: 01-09-356583

Bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Bíróság mint cégbíróság

Adószám: 27910816-2-43

A jelen ÁSZF és az ÁSZF alapján létrejövő egyedi szerződések értelmezésében a Forgalmazó, Vállalkozás és ozoneplus kifejezések alatt egyaránt a Global 3D Mérnöki Tanácsadó Kft.-t kell érteni.

 

2. Preambulum

A Global 3D Mérnöki Tanácsadó Kft.–t a jelen ÁSZF megalkotásánál a vásárlók pontos, jól átlátható tájékoztatásának és korrekt kiszolgálása elősegítésének szándéka vezérelte az ozoneplus termékek iránt elkötelezett vásárlók legnagyobb elégedettségének elérése céljából.

 

3. Kiemelt rendelkezések

3.1. Az ÁSZF hatálya a ozoneplus.hu címen keresztül elérhető webáruházban megvásárolható valamennyi árucikkre kiterjed és az ezek tárgyában távollévők között létrejövő adás-vételi szerződések elválaszthatatlan részeként a felek kifejezetten eltérő megállapodása hiányában korlátozás nélkül alkalmazandó.

3.2. Az ozoneplus.eu honlap átjárhatóságot biztosít egyéb országok vevőit kiszolgáló külföldi ozoneplus webáruházak irányába. A magyar (ozoneplus.eu) webáruház elhagyásának megkísérlése esetén minden esetben megjelenik egy kérdés arra vonatkozóan, hogy tovább kíván-e menni valamely külföldi ozoneplus webáruházba, vagy marad a magyar áruházban. A jelen ÁSZF hatálya csak a magyar webáruházra terjed ki.

3.3. Az ozoneplus címen keresztül elérhető webáruházban a tájékozódás és a szerződéskötés nyelve magyar.

3.4. Az ozoneplus címen keresztül elérhető webáruházban kötött szerződés nem minősül írásbelinek, ugyanakkor a Global 3D Mérnöki Tanácsadó Kft. valamennyi adás-vételi ügylethez egyedi szerződés azonosítót (Rendelésszám) rendel, amely útján a szerződéseket iktatja. A szerződések utólagos hozzáférhetőségét erre irányuló kérés alapján biztosítjuk, a regisztrált felhasználók számára az ozoneplus fiókjukon keresztül is hozzáférhetőek, továbbá a szerződés egyedi feltételei a vásárló számára a szerződés létrejöttét megelőzően elküldött visszaigazoló email üzenetben is megtalálhatóak.

3.5. A Global 3D Mérnöki Tanácsadó Kft. magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát, szakmai érdek-képviseleti szervnek (kamarának) nem tagja.

3.6. Az ozoneplus.eu címen keresztül elérhető webáruházban történő vásárlás feltétele a jelen ÁSZF elfogadása a létrejövő egyedi szerződés elválaszthatatlan részeként. A Global 3D Mérnöki Tanácsadó Kft. technikai eszközök útján biztosítja, hogy az ozoneplus.eu címen elérhető webáruházban létrejövő vásárlásokat megelőzően beszerezze a vásárlók kifejezett nyilatkozatát a jelen ÁSZF elfogadása tárgyában.

3.7. A Global 3D Mérnöki Tanácsadó Kft. valamennyi közzétett telefonos elérhetősége alapdíjas (nem emeltdíjas) tarifa alapján hívható. Az ozoneplus.eu címen keresztül elérhető webáruház használatához internet kapcsolat szükséges. Az internetkapcsolat díjazási feltételeit az Ön internetszolgáltatója határozza meg az Önök között e tárgyban hatályos szolgáltatási szerződésben foglaltak szerint, a Global 3D Mérnöki Tanácsadó Kft.-t megillető díj (emelt díj) a webáruház elérése alapján nem merül fel.

3.8. Az ozoneplus.eu címen keresztül elérhető webáruház felületeit törekedtünk úgy kialakítani, hogy a lehető legtöbb eszközön keresztül egységes formában elérhető és jól használható legyen. Mi abban hiszünk, hogy nem közvetíthetünk Ön felé eltérő tartalmakat annak függvényében, hogy milyen eszközről keres fel bennünket. Ez ugyanakkor igényelhet az Ön részéről bizonyos kompromisszumokat is, így felmerülhet, hogy a számítógép nagy képernyőjén részletesebb információkat is megjeleníthetőnek látna egy oldalon belül, ugyanakkor mobiltelefonon keresztül használva a képernyő egyes részeinek nagyítása, vagy látást segítő eszköz használata szükséges az Ön számára.

3.9. Az ozoneplus.eu címen keresztül elérhető webáruház műszaki védelmi intézkedéseket a jelen ÁSZF-ben és az Adatkezelési Szabályzatban kifejezetten meghatározottakon túlmenően nem alkalmaz.

3.10.  A jelen ÁSZF elérhető és tartós adathordozóra lementhető, tárolható, majd a későbbiekben bármely korlátozástól mentesen előhívható az ozoneplus.eu címen keresztül elérhető webáruházat látogató valamennyi felhasználó számára, így pontos tartalma az adás-vételi szerződések megkötésére vonatkozó megrendelés tételét megelőzően megismerhető és utólagosan is ellenőrizhető.

3.11. A Global 3D Mérnöki Tanácsadó Kft. az ÁSZF hatálya alá tartozó ügyletek során a saját nevében jár el.

 

4. Webáruház látogatás

Az ozoneplus.eu címen keresztül elérhető webáruház termékkatalógusában a termékek termékcsoportonként és kulcsszavas kereséssel is kereshetőek, kiválaszthatóak. A termékcsoportokon belül meghatározott termékfőcsoportok és alcsoportok segítségével is támogatjuk a könnyű tájékozódást.

 

5. Fiók regisztráció

5.1. A regisztráció során lehetősége van a vásárlással összefüggő adatait megadni számunkra olyan módon, hogy ez bekerüljön az ügyfeleinkről vezetett nyilvántartásunkba. A regisztrációval létrehozásra kerül saját személyes ozoneplus fiókja.

5.2. A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció, ez ugyanakkor számos előnyt biztosít a vásárlást tervező látogató számára az alábbiak szerint:

 • a megrendelési folyamatot kényelmesebbé teszi, hiszen ez esetben a következő vásárlás alkalmával már nem szükséges az újabb részletes adatbevitel;
 • lehetőséget biztosít a törzsvásárlói programunkban való részvételre, amely vásárlásokhoz kapcsolódó kedvezményeket biztosít;
 • lehetőséget biztosít az ozoneplus webáruház kényelmi szolgáltatásainak és egyedi ajánlatainak igénybe vételére;
 • biztosítja a korábbi vásárlások (szerződések) adatainak áttekinthetőségét.

5.3. A regisztráció során megadott személyes adatok kezelésével összefüggő részletes feltételeinket az „Adatkezelési Szabályzat” tartalmazza, amelyet a címére kattintva közvetlenül is elérhet.

5.4. A regisztráció során létrehozott ozoneplus fiókjában szereplő adatokat bejelentkezés után bármikor megtekintheti vagy módosíthatja, regisztrációját a későbbiekben bármikor egészben is törölheti. (Fontos, hogy az adatváltozások átvezetését a következő vásárlást megelőzően végezze el!).

 

6. Adás-vételi Szerződés létrejöttének folyamata

6.1. Az ozoneplus.eu webáruházban kínált termékekre vonatkozó adás-vételi szerződés kötése elektronikus úton leadott megrendelés útján lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

6.2. A fenti 4. pontban leírt webáruház látogatás során a tájékozódást követően a „Kosárba” feliratra (Kosár ikonra) kattintva tudja a terméket virtuális kosarába helyezni. Amikor a terméket a kosarába helyezi, megjelenik a következő információs ablak, amely tájékoztatja Önt arról, hogy a termék elhelyezésre került a virtuális kosarában, feltűntetve a termék megnevezését, méretét, színét, mennyiségét, a termék bruttó árát és ÁFA tartalmát egyaránt. Több termék kosárba helyezése esetén mindezen adatok termékenként külön-külön megjelennek ezen az oldalon.

6.3. Az előző 6.1.2 pont szerinti felületen módosítani tudja a korábbi választásait, terméket tud törölni a kosárból, kosárban lévő termék mennyiségét tudja csökkenteni, vagy növelni. A kiválasztott termék(ek)et és a megrendelési szándékot módosíthatja a „Kosár frissítés” gombra kattintva. Ha vissza szretni térni a webáruházba egyéb termékek iránt érdeklődni, akkor az „Ózongenerátorok” menüpontban teheti ezt meg. ha úgy dönt, hogy befejezi a termékek nézegetését és folytatja a kiválasztott termék(ek) megvásárlására irányuló további teendőket, akkor a „Tovább a pénztárhoz” gombra kell kattintania. Ha az utóbbi lehetőséget választotta, akkor a következő oldalon a kosár tartalmán túlmenően a fizetési módok közti választási lehetőséget biztosító ablakok is megjelennek.

6.4. Előre átutalás, utánvét, és bankkártya fizetési módok közül választhat a megrendeléséhez kapcsolódóan, illtve ha telephelyünkön veszi át a termékeket, ott készpénzzel fizethet. A házhozszállítás díját a választott fizetési mód befolyásolja. A kiválasztott harmadik fél fizetési szolgáltató által biztosított fizetési módhoz kapcsolódóan minden esetben irányadóak az igénybe vett fizetési szolgáltató szerződéses feltételei. A harmadik fél fizetési szolgáltató a fizetési tranzakcióhoz kapcsolódóan díjat érvényesíthet az általa nyújtott szolgáltatás ellenértékeként. Ezen szolgáltatási díjak nem tekinthetőek az ozoneplus.eu webáruház által nyújtott szolgáltatás ellenértékének, nem képezik az ozoneplus.eu webáruház bevételét, ezek mértékét nem mi határozzuk meg.

6.5. Utánvétes fizetés esetén a termék vételárának és a szállítás díjának kiegyenlítése egyaránt a szállítást végző szolgáltatón keresztül történik. A Global 3D Mérnöki Tanácsadó Kft. az adott fizetési mód igénybevételéért a fizetési móddal összefüggésben felmerült általa viselt költséget meghaladó díjat semmilyen esetben nem számít fel.

6.6. A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A kiválasztott áruk megrendelése után Önt a K&H Bank weblapjára irányítjuk, ahol a Bank által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. A K&H Bank fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági kódját kell megadni. A K&H Bank a VISA, VISA Electron, V-Pay, MasterCard, Maestro és JCB típusú kártyákat fogadja el.

A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi. Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz.

A K&H Bank a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet érdemes felírni vagy az egész oldalt kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén a K&H Bank hibaüzenetben közli a hiba okát.

6.7. A fizetési mód kiválasztását követően az átvétel módjának kiválasztása következik. A házhozszállítási szolgáltatásokat harmadik fél szállítást végző szolgáltató alkalmazásával – eltérő rendelkezés hiányában – díjazás ellenében biztosítjuk. Az ozoneplus.eu webáruházon keresztül elérhető szolgáltatások díjazási feltételeit a „Díjjegyzék” tartalmazza, amely a jelen ÁSZF mellékletét és elválaszthatatlan részét képezi. A „Díjjegyzék” a címére kattintva közvetlenül is elérhető.

6.8. Az ozoneplus.eu webáruház a termékei kiszállításához a GLS futárszolgálat szolgáltatásait veszi igénybe. Valamennyi megjelölt szállítási díj magában foglalja a csomagolás és a szállítás teljes költségét. Pick Pack pontos kiszállítás és ehhez kapcsolódóan bankkártyás fizetési mód választása esetén a megrendelés során kell fizetnie, nem az átvételi helyen.

Az átvétel módjának kiválasztását követően – nem regisztrált vásárló esetén – a vásárlással összefüggő személyes adatai, valamint esetlegesen számlázási adatai megadását kérjük. Ugyanezen az oldalon kérjük a szállítási cím adatainak megadását, valamint itt kapcsolhat megjegyzést a megrendeléséhez. Ezen az oldalon lehetősége van továbbá egyéb, a szerződés teljesítéséhez nem szükséges adatai önkéntes megadására (pl. törzskártya száma, törzskártya igénylése, érdeklődési körrel összefüggő preferenciák).

6.9. Ha bejelentkezett fiókjába vagy megadott minden szükséges személyes adatot, a „Pénztár” feliratra kattintva megjelenő összegző oldal már mind a kiválasztott termékek, mind a megrendeléssel összefüggő adatok teljes körű összefoglalását, áttekinthetőségét, ellenőrizhetőségét és javíthatóságát szolgálja és biztosítja. A megrendeléssel összefüggésben kötelezően megadandó személyes adatait jogszabályi felhatalmazás alapján, a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyíthatósága érdekében kezeljük. A személyes adatok kezelésével összefüggő részletes feltételeinket az „Adatkezelési tájékoztató” tartalmazza, amelyet a címére kattintva közvetlenül is elérhet.

6.10. Amennyiben az előző pont szerinti összegző oldalon mindent rendben talál, úgy a „Rendelés feladása” gombra kattintva véglegesítheti a megrendelését és elküldheti az ozoneplus.eu webáruház részére, ellenkező esetben az „Adatok megadása” gombra kattintva visszaléphet korábbi oldalra az adatbeviteli hibák kijavítása céljából. A megrendelés fizetési kötelezettséggel jár.

6.11. A rendelés feladásával adás-vételi szerződés jön létre Ön és a Global 3D Mérnöki Tanácsadó Kft. között a kiválasztott termék(ek) tárgyában. A szerződés elektronikus úton, távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz útján, távollévők között kötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. Amennyiben Ön a vonatkozó hatályos törvényi szabályozás értelmében fogyasztóként minősül (jelenleg hatályos meghatározás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy), úgy a szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

6.12. A szerződés létrejöttét követően a harmadik fél fizetési szolgáltató oldalára irányítjuk, amennyiben a megrendelés során bankkártya fizetési módot választott. Bankkártya fizetési mód választása esetén a fizetés a szerződés hatályba lépésének feltétele.

6.13. A megrendelés kézhezvételét legkésőbb 48 órán belül emailben visszaigazoljuk Önnek, amely tartós adathordozóként megerősíti, hogy megkaptuk az Ön által elküldött megrendelést, továbbá a megrendelésének részleteit is tartalmazza. A visszaigazoló email a szerződéskötés tartós adathordozón történő visszaigazolásaként minősül a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban, amelynek alkalmazásához a fogyasztó a jelen ÁSZF elfogadásával beleegyezését adja. A fogyasztó elfogadja, hogy a Global 3D Mérnöki Tanácsadó Kft. a szerződések, illetve ezek másolatai papír alapon történő átadására az ozoneplus.eu webáruházban történő vásárlás esetén nem lát ésszerűen kivitelezhető lehetőséget különös tekintettel arra, hogy nem ezek ilyen formában jönnek létre. A Global 3D Mérnöki Tanácsadó Kft. által kiállított és a kiszállított termékekhez mellékelt adóügyi bizonylatok ugyanakkor papír alapú hiteles okiratként igazolják, hogy a szerződést a Global 3D Mérnöki Tanácsadó Kft. létrejöttnek tekinti és tartalmazzák ennek lényeges feltételeit is.

6.14. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelésének elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg Önhöz, úgy Ön mentesül a szerződéses kötelezettség alól.

6.15. Amennyiben valamely adatbeviteli hibát csak a visszaigazoló email alapján észlel, úgy ennek javítását kezdeményezheti a visszaigazoló email alapján 1 munkanapon belül küldött válasz email útján is. Ezt ugyanakkor már szerződés módosítási javaslatnak tekintjük és a szerződés teljesítését felfüggesztjük addig, amíg a megkeresése alapján a javítás megtörténik és a javított adatok helyességét megerősíti.

6.16. A vásárló elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Global 3D Mérnöki Tanácsadó Kft.-t a vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra, email fogadására nem alkalmas email elérhetőség megadására visszavezethető teljesítési késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért felelősség nem terheli. A Global 3D Mérnöki Tanácsadó Kft.-t nem terheli felelősség továbbá az abból adódó károkért, ha a vásárló a regisztráció során meghatározott jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Global 3D Mérnöki Tanácsadó Kft.-nek felróható okból hozzáférhetővé válik.

 

7. Szerződés teljesítése

7.1. A megrendelés kézhezvételét követően törekszünk a megrendelt termék(ek) lehető legrövidebb időn belül történő kiszállítására az Ön által megjelölt magyarországi címre. A termékek kiszállítási ideje függ attól, hogy melyik raktárunkban található. Amennyiben Ön több terméket is rendel egyidejűleg, úgy a termékeket együtt szállítjuk ki, azaz a leghosszabb szállítási idejű termék szállítási ideje lesz irányadó. A megrendelt termékeknek 7 munkanapon belül meg kell érkezniük Önhöz (illetve az Ön által kiválasztott Pick Pack pontra) nehezítő körülmények felmerülése esetén is. Amennyiben a megrendelt termék(ek) nem érkeznének meg az előző mondat szerinti 7 munkanapon belül, úgy a megfizetett vételárat és szállítási díjat erre irányuló igénybejelentése alapján 30 napon belül visszatérítjük az Ön részére. A vásárló elfogadja, hogy a Global 3D Mérnöki Tanácsadó Kft. az árukészlet nyilvántartási hibából fakadó teljesítési hibával összefüggő felelősségét a vásárló által megfizetett vételár és szállítási díj együttes összegére korlátozza. A jelen pontban foglaltak értelmezésében a teljesítési határidő sikertelen kézbesítési kísérlet esetén is teljesítettként minősül (kézbesítés időpontjában a termék(ek) átvételére jogosult személy nem fellelhető a szállítási címen).

7.2. A terméknek a futártól (kézbesítési megbízott) való átvételével és az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék(ek) mennyiségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy utólag mennyiségi reklamációt nem áll módunkban elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak.

7.3. Ha az átvétel során sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, a sérülésekről a futártól kérnie kell jegyzőkönyv felvételét. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, a termék visszavételét díjmentesen biztosítjuk. Az átvételt követően észlelt fizikai sérülésért nem tudunk helytállást vállalni.

 

8. Kedvezmények

Webáruházunkban állandó jelleggel tartunk akciós termékeket. Ezen termékek esetében az egyedi akciós ár a készlet erejéig tart.

 

9. Közreműködők

 

10. Kellékszavatosság

 

11. Termékszavatosság

A termékszavatosságra vonatkozó, fogyasztók vonatkozásában alkalmazandó feltételeket a fentebb már hivatkozott, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt mintatájékoztatóban foglaltak szerint közöljük és tesszük a jelen ÁSZF részévé az alábbiak szerint:

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az előző pontban meghatározott kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított egy éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

12. Elállás

12.1. Az ozoneplus.eu webáruházban kötött szerződés esetén a fogyasztót az adott megrendelés alapján kiszállított termék(ek) Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül gyakorolható indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Ha valamilyen okból kifolyólag egy adott megrendeléshez kapcsolódó termékeket különböző időpontokban szállítanánk ki, úgy az elállási jog gyakorolhatóságának határideje az utolsóként kiszállított termék átvételétől számítandó.

12.2. Az előző pont szerinti elállási jog gyakorolható továbbá a termék(ek) átvételét megelőzően is. A nyilatkozatot a Global 3D Mérnöki Tanácsadó Kft. 1. fejezetben megjelölt címére kell eljuttatni, postai úton vagy e-mailben.

12.3. A fogyasztó az elállási jogát gyakorolhatja a jelen ÁSZF mellékletében található elállási nyilatkozat minta kitöltésével és bármely egyéb erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján is. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

12.4. Ha a fogyasztó az előző pontban foglaltak szerint eláll a Global 3D Mérnöki Tanácsadó Kft.-vel kötött szerződéstől, a Global 3D Mérnöki Tanácsadó Kft. legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

12.5. A Global 3D Mérnöki Tanácsadó Kft. a fentieknek megfelelő elállás esetén a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. Amennyiben a fogyasztó utánvéttel vásárolta meg az elállással érintett termék(ek)et, úgy a fogyasztó felelőssége, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt szabályozással összhangban álló olyan visszajuttatási módot válasszon, amely biztosítja az általa ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeg számára megfelelő módon történő visszajuttatásának lehetőségét.

12.6. Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

12.7. A Global 3D Mérnöki Tanácsadó Kft. mindaddig visszatarthatja a visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

12.8. Ha a fogyasztó a fentieknek megfelelően eláll az ozoneplus.eu webáruházban kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve személyesen visszaadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

12.9. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a fogyasztó viseli.

12.10. A termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért a fogyasztó felel.

12.11. A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

12.12. A jogszabályban meghatározott, fogyasztók irányában fennálló kötelezettségeink teljesítésén túlmenően, illetve ezek mellett a vásárlóink elégedettségének növelése érdekében többlet jogosultságokat és további lehetőségeket biztosítunk, illetve egyes fogyasztót megillető jogosultságokat nem csak fogyasztóként minősülő vásárlóink számára biztosítunk. Ezen lehetőségekről és jogosultságokról az ozoneplus.eu oldalain tájékozódhat. A jelen pont szerinti többlet jogosultságok vonatkozásában fenntartjuk azt a jogunkat, hogy ezek tartalmán a jelen ÁSZF módosítása nélkül, az ozoneplus.eu oldalain található feltételek változtatása útján módosítsunk, vagy egyes többlet jogosultságok biztosítása vonatkozásában egyedi mérlegelést alkalmazzunk. A jelen pontban foglaltak alapján biztosított jogosultságok és lehetőségek semmilyen esetben sem minősülnek a jogszabályok, vagy a jelen ÁSZF egyéb rendelkezései alapján biztosított fogyasztói jogosultságok korlátozásaként.

 

13. Ügyfélszolgálat

13.1. A Global 3D Mérnöki Tanácsadó Kft. abban érdekelt, hogy a látogatók és vásárlók a legteljesebb mértékben meg legyenek elégedve az ozoneplus.eu oldallal, ezért bármilyen kritika, probléma megoldásában érdekelt és minden észrevételt szívesen fogad.

13.2. Ügyfélszolgálatunkat a email címen, a 1188 Budapest, Gyöngyvirágos u. 24. címen, vagy a +36 30 889 7000 telefonszámon érheti el munkanapokon 8.00 és 16.30 óra között.

13.3. Postai úton történő megkeresés esetén kérjük, írja rá a borítékra: “ozoneplus.eu  webáruház”.

 

14. Jogérvényesítési lehetőségek

14.1. Panaszkezelés

14.1.1. Amennyiben az ügyfélszolgálatunk útján nem sikerülne megnyugtató és kielégítő választ adnunk a megkeresésére, úgy észrevételeit és panaszait kérjük írja meg nekünk a e-mail címre, vagy küldje el a Global 3D Mérnöki Tanácsadó Kft. 1188 Budapest, Gyöngyvirágos u. 24. alatti címére, amely egyben a panaszügyintézés helye is. Kérjük, hogy panaszában utaljon az ügyfélszolgálatunkkal folytatott egyeztetésre, az egyeztetés sikertelenségének körülményeire.

14.1.2. A Global 3D Mérnöki Tanácsadó Kft. üzlethelyiségeiben személyes panaszbejelentésre is van lehetőség, a panasz azonnali kivizsgálása ugyanakkor nem biztosított bármely üzlethelyiségben. Ilyen esetben jegyzőkönyv felvételére kerül sor.

14.1.3. A Global 3D Mérnöki Tanácsadó Kft. a panaszra legkésőbb 30 napon belül érdemben írásban válaszol, és ha a panaszt nem tartja jogosnak, ezen álláspontját megindokolja.

14.1.4. A panasz elutasítása esetén a Global 3D Mérnöki Tanácsadó Kft. a fogyasztót írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás tartalmazza továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatás arra is kiterjed, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárását.

14.1.5. A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. (Ftv. 17/A (7).

14.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Global 3D Mérnöki Tanácsadó Kft. és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a panaszkezelés során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ön számára:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
 • Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a fogyasztó eljárást kezdeményezhet a területileg illetékes békéltető testületnél. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

  email cím:

  Fax: 06 (1) 488 21 86

  Telefon: 06 (1) 488 21 31

 • Bírósági eljárás. Ön a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében.

 

15. Szerzői jogi feltételek

15.1. Az ozoneplus.eu oldalon található szerzői alkotások szerzői jogi védelem alatt állnak (ideértve különösen grafikai ábrákat, fényképeket), amelyek felett a Global 3D Mérnöki Tanácsadó Kft. minden őt megillető jogot fenntart.

15.2. Az ozoneplus.eu oldal látogatói nem jogosultak a Global 3D Mérnöki Tanácsadó Kft. szerzői jogi alkotásainak felhasználására, így különösen a szerzői jogi alkotások másolására, átdolgozására, fordítására, terjesztésére, harmadik személyek számára történő hozzáférhetővé tételére. A szabad felhasználási esetek vonatkozásában a szerzői jogi törvény rendelkezései irányadóak.

 

16. Technikai feltételek

16.1. A Global 3D Mérnöki Tanácsadó Kft. nyilatkozik, hogy az ozoneplus.eu oldalon működő információs rendszer biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, ugyanakkor javasolja, hogy a felhasználó tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A weboldal használata feltételezi a hozzáférő részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek és kockázatok elfogadását.

16.2. A Global 3D Mérnöki Tanácsadó Kft. által kezelt adatok védelme érdekében alkalmazott eszközökre és intézkedésekre vonatkozó rendelkezéseket az „Adatkezelési Szabályzat” tartalmazza.

 

17. Az ÁSZF hatálya

Az ÁSZF időben a hatálya alatt létrejött adás-vételi szerződésekre terjed ki. Az ÁSZF új (módosított) általános szerződési feltételek kibocsátásával veszti hatályát az ezt követően megkötésre kerülő adás-vételi szerződések vonatkozásában. A Global 3D Mérnöki Tanácsadó Kft. fenntartja a jogot a jelen ÁSZF bármely időpontban történő módosítására, ugyanakkor törekszik arra, hogy erre minél ritkábban kerüljön sor. Új ÁSZF kibocsátása a jelen ÁSZF hatálya alatt létrejött adás-vételi szerződéseket nem érinti, tartalmukat nem módosítja.

 

18. Záró rendelkezések

18.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott rendelkezésekre a magyar jog szabályai irányadóak, különös tekintettel az alábbi jogszabályok rendelkezéseire:

 1. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet –  fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

 1. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
 2. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 3. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 4. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 5. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

18.2. A jelen ÁSZF tervezetét dr. Kövi László ügyvéd (Kövi Ügyvédi Iroda) készítette 2015. október 22-én. A jelen pontban foglalt tájékoztatás a 8/1999. (III.22.) számú MÜK szabályzat 7/2 pontjának előírása alapján került megtételre.

 

19. Melléklet – Elállási nyilatkozatminta

(csak az adás-vételi szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Global 3D Mérnöki Tanácsadó (1188 Budapest, Gyöngyvirágos 24.; Tel.: +36 30 889 7000; email cím: )

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék(ek) adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja / átvétel időpontja:

Fogyasztó neve:

Fogyasztó(k) címe:

Fogyasztó(k) aláírása [1]:

Kelt:

[1] Kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén