Szerzői jogok

Szerzői jogok „Szerzői jogi védelmi klauzula és használati díj megállapodás: A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található szövegek, képek, feliratok, logók, grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások, valamint a weboldalon található és más online, vagy kinyomtatott vagy termékhez csatolt termékleírások, használati utasítások, tájékoztatók engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a Global 3D Mérnöki Tanácsadó Kft. írásos hozzájárulás esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A weboldal tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú (nem üzleti, vagy haszonszerzésre irányuló) felhasználás céljából vagy az Eladó előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú (nem üzleti, vagy haszonszerzésre irányuló) felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal, másolás, plagizálás – kizárólag az Eladó előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Önnek a weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások az Eladó előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a ozoneplus.eu domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domain névre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni. Tájékoztatjuk, hogy a weboldalak teljes tartalma időbélyegekkel bejelentésre és bejegyzésre került a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál. A fentiek megsértése esetén a használattal a jogsértő, vagy használó ráutaló magatartással kötelezi magát arra, hogy a használattól számított 8 napon belül 3.000.000,- Ft+ÁFA, azaz hárommillió forint + ÁFA éves általános kártérítést, mint sérelemdíjat + termékleírásonként, saját képenként, cikkenként 250.000,- Ft + ÁFA/db , azaz kettőszázötvenezer forint + ÁFA/db éves használati díjat előre megfizet a weboldal impresszumban rögzített üzemeltetőjének. A fenti díjak vonatkoznak részbeni felhasználásra, plagizálásra (érdemi tartalmi változtatás nélküli változtatással felhasznált szövegre) is.”